Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV SINT PETRUS HERKENBOSCH
HSV Sint Petrus is gevestigd te Herkenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175490. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Sint Petrus Herkenbosch verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Sint Petrus Herkenbosch verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u
indien u:
a. zich inschrijft/aanmeldt als lid van HSV Sint Petrus Herkenbosch;
b. u deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.;
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).

1.2 HSV Sint Petrus Herkenbosch verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geslacht;
g. het lidmaatschapsnummer van een hengelsportvereniging;
h. lidmaatschap sinds;
i. lid categorie
j. contributie, betaalstatus, betaaldatum en betaalmethode;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportresultaten e.d.).

1.3 HSV Sint Petrus Herkenbosch kan deze gegevens gebruiken om:

a) ledenadministratie
b) het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
c) beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
d) voorlichting (informatievoorziening);
e) onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
f) handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Sint Petrus Herkenbosch via telefoonnummer 06-13489307 of per e-mail: stpetrusherkenbosch@hetnet.nl voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Sint Petrus Herkenbosch persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Sint Petrus Herkenbosch met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Sint Petrus Herkenbosch.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Sint Petrus Herkenbosch zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Sint Petrus Herkenbosch treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

4. DERDEN

4.1 HSV Sint Petrus Herkenbosch kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

a) Sportvisserij Limburg waarvan HSV Sint Petrus Herkenbosch lid is;
b) Sportvisserij Nederland waarvan HSV Sint Petrus Herkenbosch lid is;
c) Stichting Visserijbeheercommissie Roerdal waarvan HSV Sint Petrus Herkenbosch lid is;
d) personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Sint Petrus Herkenbosch verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Sint Petrus Herkenbosch daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 

Herkenbosch, mei 2018