Huisregels - Hausordnung - House Rules

Wanneer u gaat vissen met een dag of weekvergunning en met (door de Minister aangewezen aassoorten) dan is géén VISpas nodig (Maximaal 1 hengel).
Men is verplicht de VISpas van onze vereniging direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, de politie of andere wettelijke bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de verenigingslijst in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de secretaris van de vereniging in te leveren, onder opgave van reden van inname.


* U dient te alle tijde de vergunning bij zich te hebben.
* Voor gastvissers is een dag of week vergunning nodig, te verkrijgen bij:
o HUBO Minkenberg, Hoofdstraat 42, 6075 AG te Herkenbosch;
o JD Floats, Dorpsstraat 17a, 6074 GB te Melick.
* Vissen met gevlochten lijn is verboden.
* Vissen na zonsondergang en voor zonsopkomst is niet toegestaan.
* Op het terrein kamperen, graven, barbecueën en/of open vuur maken, wandelen, fietsen , zwemmen en het meenemen van honden verboden.
* Het vissen/voeren met boillies, gekleurde maden, duivenmest en aardappelen alsook het gebruik van meertandige haken is niet toegestaan.
* U mag niet meer als een 250 ml blik mais in uw bezit hebben.
* Alleen het gebruik van haken zonder weerhaak is toegestaan.
* Het gebruik van een schepnet is verplicht.
* Gevangen vis direct onthaken en terugzetten, het gebruik van een leefnet is niet toegestaan.
* Laat uw visplaats schoon achter, bij de ingang staan vuilnisbakken.


* Sie müssen die Angelgenehmigungen immer dabei haben.
* Für Gäste ist ein Tagesschein oder Wochenschein zu erhalten bei:
o HUBO Minkenberg, Hoofdstraat 42, 6075 AG te Herkenbosch;
o JD Floats, Dorpsstraat 17a, 6074 GB te Melick.
* Angeln mit geflochtene schnure ist nicht erlaubt.
* Angeln nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist icht erlaubt. * Auf dem Gelände ist Camping, Graben, Grillen und/oder Offenes Feuer, Wandern, Radfahren, Schwimmen und die Anwesenheit von hunde verboten.
* Angeln / futtern mit Boilies, gefärbte Maden, Taube-Dünger und Kartoffeln und mehrfache Haken nicht erlaubt.
* Sie dürfen nicht mehr dann 250 ml blik mais dabei haben.
* Nur Haken ohne Widerhaken sind erlaubt.
* Die Verwendung eines Keschers ist erforderlich.
* Gefangen Fische direkt den Haken entfernen und zurücksetzen, einen Setzkecher ist nicht erlaubt.
* Bitte den Angelplatz Sauberhalten, am Eingang stehen Mülltonnen.


* You need to have the fishing permit with you all the time.
* Gusts can get a day or week permit at:
o HUBO Minkenberg, Hoofdstraat 42, 6075 AG te Herkenbosch;
o JD Floats, Dorpsstraat 17a, 6074 GB te Melick.
* Fishing with braided line is not allowed.
* Fishing after sunset and before sunrise is not allowed. * To fish/feed with boilies, coloured maggots, pigeon manure and potatoes as well as the use of multiple hooks is not allowed.
* On this side camping, digging, barbecuing and/or open fire, hiking, cycling, swimming and carrying dogs is forbidden.
* You may not have more than 250 ml can of corn in your possession.
* Only the use of hooks without barbs is allowed.
* The use of a landing net is mandatory.
* Caught fish directtly remove the hook and restore, using a keep net is not allowed.
* Keep your fishing spot clean, at the entrance there are trash cans.