Vissterfte / watervervuiling

CALAMITEITENPLAN BIJ WATERVERVUILING EN VISSTERFTE ROER OF
ZIJBEKEN
Dit calamiteitenplan maakt onderdeel uit van het Visstand beheerplan en
inrichtingsvisie Roer 2015-2024

Betrokkenen:
* Visserij Beheer Commissie Roerdal
* Hengelsportverenigingen de Rietvoorn Vlodrop, St. Petrus
Herkenbosch, Posterholt-St. Odiliënberg en de Rietvoorn Ool.
* Waterschap Limburg
* Vuilwaterwacht
* Gemeenten Roerdalen en Roermond
* Sportvissers

Signalen van vervuiling of ( dreigende ) vissterfte

• Kleurveranderingen van het water
• Schuimvorming op het water
• Reuk, stank
• Uit het water ontsnappende grote hoeveelheden gassen in de vorm van gasbellen
• Naar lucht happende vissen als gevolg van zuurstofgebrek
• Dode vissen of watervogels

Te nemen maatregelen bij constatering en telefoonnummers

• Bellen Vuilwaterwacht tel. 0800-0341 of waterschap Limburg 088-8890100
• Via lphone www.meldpuntWater.nl Bij spoed liever bellen.
• Bellen secretaris VBC Roerdal tel. 06-30896731 of 0475-533272
• Bellen gemeente Roerdalen, tel. 0475 - 538888 of gemeente Roermond, tel. 14 0475
( zonder netnummer)
• Zo mogelijk een watermonster nemen, ongeveer 1 liter en dit koel opslaan in een
afgesloten fles o.i.d .. Tevens indien mogelijk een of meerdere dode vissen bergen en
koel opslaan. Gebruik zo mogelijk handschoenen en was na afloop goed de handen
en eventueel gebruikte spullen. Bij dode watervogels oppassen voor besmetting.
• lnleveradressen watermonsters:
Waterschap Limburg Maria Theresialaan Roermond.
Of Gemeentehuis Roerdalen afd. Milieu Schaapsweg 20 St.Odiliënberg
Of Secretaris VBC Roerdal Bondersweg 2 Vlodrop