Vergunningen nieuwe leden

Het desbetreffende aanvraagformulier dient afgedrukt en volledig ingevuld gemaild te worden naar:

stpetrusherkenbosch@hetnet.nl.


De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier
volledig is ingevuld en ondertekend is.

indeling:                                                                                                       geboren:                                  kosten voor 2022:
VERGUNNINGAANVRAAG HEREN                                            heren geboren tussen 1956 en 2004            € 81,00

VERGUNNINGAANVRAAG SENIOREN-DAMES-JUNIOREN    heren geboren voor 1957 en na 2003          € 51,00

VERGUNNINGAANVRAAG JEUGDVISPAS                                geboren na 1-1-2009                                       € 19,50

VERGUNNINGAANVRAAG JEUGD , 1 hengel en alleen op de wachtpostvijver. Geboren na 1-1-2009       € 12,50

AANVULLENDE VERGUNNING ROER  , alleen mogelijk in combinatie met een vergunningaanvraag     € 5,-
jeugdige leden alleen onder begeleiding van een volwassen lid.

Als de totale procedure is doorlopen wordt de (voorlopige) vergunning per post toegestuurd.

Nog geen geld overmaken. Volg de aanwijzingen in de mail.

Na ontvangst van de vispas dient u zicht te registreren via de app VISPLANNER van Sportvisserij Nederland

Als u reeds lid bent bij een andere vereniging moet de dubbele bondsafdracht terug gevraagd worden via
Sportvisserij Nederland.